Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 14 juli 1999

Snelle toegang:

document

type document prom. 14/07/1999 pub. 09/09/1999 numac 1999033092 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers type document prom. 14/07/1999 pub. 08/03/2000 numac 1999033095 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de kanselarij van de Regering bij de Minister-President type document prom. 14/07/1999 pub. 08/03/2000 numac 1999033094 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de Regering op wier instigatie de rechtsgedingen van de Duitstalige Gemeenschap gevoerd worden type document prom. 14/07/1999 pub. 08/03/2000 numac 1999033099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende regeling van de ondertekening van de rechtshandelingen van de Regering type document prom. 14/07/1999 pub. 03/03/2000 numac 1999033100 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers

samenstelling

type samenstelling prom. 14/07/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999033102 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Regeringsleden alsmede betreffende de personeelsleden van de diensten van de Regering aangewezen om in het kabinet van een lid van de federale regering mee te werken
^