Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 januari 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/01/1999 pub. 23/02/1999 numac 1999011023 bron ministerie van economische zaken Wet tot aanvulling van artikel 52, § 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/1999 pub. 29/01/1999 numac 1999003010 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot bepaling van de vormen van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 13/01/1999 pub. 30/01/1999 numac 1999011018 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1973 houdende reglementering der textielbenamingen type koninklijk besluit prom. 13/01/1999 pub. 23/01/1999 numac 1999022031 bron ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de wijze van betaling van de kosten en rechten verbonden aan het Europese milieukeurmerk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen type ministerieel besluit prom. 13/01/1999 pub. 14/01/1999 numac 1999027015 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van een lening die gekoppeld is aan de index « Wall 21 »
^