Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 december 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999027031 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanvulling, krachtens artikel 417 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, van de lijst van de gemeentelijke grondgebieden en omtrekken van gemeentelijke grondgebieden op de oppervlakte waarvan het algemeen reglement op de bouwwerken in landelijke gebieden van toepassing is
^