Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 december 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999027065 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998
^