Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 december 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998002137 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector
^