Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 11 augustus 1998

Snelle toegang:

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/08/1998 pub. 18/08/1998 numac 1998002094 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 467. - Tegemoetkoming van de Staat en van sommige openbare instellingen in de vervoerskosten van de personeelsleden - toepassing van artikel 9 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998

document

type document prom. 11/08/1998 pub. 11/08/1998 numac 1998009514 bron ministerie van justitie Naturalisaties Bij wetgevende akte van 26 juli 1979 werd **** verleend aan : ****, ****-****, geboren te ***** op ** ***** ****; akte overgeschreven te Deerlijk op 31 oktober 1979. Bij wetgevende akte(...) ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; akte overgeschreven te Sint-****-****(...)
^