Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 augustus 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/08/1998 pub. 06/10/1998 numac 1998016213 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot erkenning van centra voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma
^