Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 3 augustus 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/08/1998 pub. 12/08/1998 numac 1998002085 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van : 1° het ministerieel besluit van 14 juli 1997 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep, 2° het ministerieel besluit van 14 juli 1997 betreffende de samenstelling van de Commissie voor beroep inzake verlof, disponibiliteit en afwezigheid
^