Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 februari 1998

Snelle toegang:

arrest

type arrest prom. 27/02/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998003150 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^