Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 20 februari 1998

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/02/1998 pub. 24/02/1998 numac 1998003089 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar- 4 maart 1998 - 2003 - 2005, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 maart 1998-2001-2003-2005 type ministerieel besluit prom. 20/02/1998 pub. 27/02/1998 numac 1998011064 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 1998 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

arrest

type arrest prom. 20/02/1998 pub. 14/03/1998 numac 1998029106 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering tot bepaling van de procedures tot erkenning en intrekking van de erkenning van de gemeenschapsdiensten en de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie, en de opdrachten van het centrum voor operationeel onderzoek inzake volksgezondheid
^