Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling type wet prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 22/04/1998 numac 1998002030 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 26/03/1998 numac 1998012116 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 9, § 2 van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012121 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1bis, vierde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022090 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998022110 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 26/02/1998 numac 1998022111 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998022138 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 19/03/1998 numac 1998022169 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 64 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/02/1998 pub. 15/12/2022 numac 2022042599 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/1998 pub. 27/03/1998 numac 1998012131 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit betreffende de beroepsopleiding van het personeel van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998029178 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter vervanging van een lid van het College voor Reclame van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998029179 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter vervanging van een lid van het College voor Advies van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

erratum

type erratum prom. 13/02/1998 pub. 17/04/1998 numac 1998022254 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende specificaties van de leesapparatuur voor de sociale identiteitskaart. - Erratum type erratum prom. 13/02/1998 pub. 25/08/1998 numac 1998022458 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. - Erratum
^