Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 24 juni 1996

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/1996 pub. 24/03/1998 numac 1998027165 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën
^