Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 15 februari 1993

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. - Officieuze coördinatie in het Duits
^