Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 februari 1991

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/02/1991 pub. 10/12/2008 numac 2008001009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw. - Officieuze coördinatie in het Duits
^