Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 1990

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/1990 pub. 21/11/2017 numac 2017014047 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het nemen van monsters van voedingsmiddelen en andere produkten. - Officieuzecoördinatie in het Duits
^