Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 1969

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/1969 pub. 10/01/2012 numac 2011000855 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van het recht van de oorlogsinvaliden en oorlogswezen op geneeskundige verzorging op kosten van de Staat. - Officieuze coördinatie in het Duits
^