Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 maart 2022

Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-4026 Bij ministerieel besluit van 15 februari 2022 wordt een verlenging van de vervoersvergunning A322-2321 van 23 oktober 1992 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend a

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022040291
pub.
03/03/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A329-4026 Bij ministerieel besluit van 15 februari 2022Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/02/2022 pub. 18/02/2022 numac 2022030895 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/02/2022 pub. 18/02/2022 numac 2022030894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 15/02/2022 pub. 18/02/2022 numac 2022030893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten wordt een verlenging van de vervoersvergunning A322-2321 van 23 oktober 1992 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv Fluxys Belgium voor de aardgasvervoersinstallatie Evergem - Gent.

^