Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 november 2021

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2021, wordt het laboratorium "CARSO LSEHL SASU", gelegen te Vénissieux, Frankrijk, erkend als laboratorium belast met officiële analyses in het kader van de opsporing en de vaststell Deze erkenning is geldig voor een duur van 5 jaar te rekenen van de ondertekening van het ministeri(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021205491
pub.
26/11/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 augustus 2021Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/08/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021032548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren bevoegd voor de opsporing en vaststelling van de inbreuken begaan door de architect en het voorstellen van de transactie in het kader van de twee wetten betreffende de verplichte verzekeringen in de bouwsector sluiten, wordt het laboratorium "CARSO LSEHL SASU", gelegen te Vénissieux, Frankrijk, erkend als laboratorium belast met officiële analyses in het kader van de opsporing en de vaststelling van overtredingen op milieugebied.

Deze erkenning is geldig voor een duur van 5 jaar te rekenen van de ondertekening van het ministerieel besluit.

Het laboratorium CARSO LSEHL SASU is erkend voor de categorieën A en C volgens de indeling opgesteld in artikel R.102 van Boek 1 van het Milieuwetboek.

^