Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 september 2019

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 mei 2019, wordt het laboratorium CELABOR vanaf 20 mei 2019 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 24 juni 2019, wordt de "SPRL Incitec" v Bij ministerieel besluit van 24 juni 2019, wordt de "SA ABO" vanaf 30 juni 2019 voor (...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019204187
pub.
24/09/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 20 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/05/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019014202 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 4 juli 2016 houdende de voorwaarden voor ondersteuning van het sportmedische geschiktheidsonderzoek voor getalenteerde sporters sluiten, wordt het laboratorium CELABOR vanaf 20 mei 2019 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204181 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 oktober 2010 houdende erkenning van een interprofessionele organisme voor de controle op de samenstelling van melk en houdende goedkeuring van het normatieve document betreffende de controle op de samenstelling van koemelk die door de producenten aan de erkende kopers geleverd wordt type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 19/09/2019 numac 2019014516 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot invoering van een verklaring op erewoord als bewijs van het houden van een reptielensoort voor de lijst van reptielen in werking treedt type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het erkend sociaal secretariaat « SODISKA VZW », te 9052 Gent en vervanging van de benaming van het erkend sociaal secretariaat « Sociale en Fiscale Dienst voor het Bouwbedrijf en andere beroepene door "Erkend sociaal secretariaat ACCURIA VZW » te 9100 Sint-Niklaas sluiten, wordt de "SPRL Incitec" vanaf 11 september 2019 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten: 3. mijnen en groeven, 5. industrieprocessen inzake stoffenverwerking et 6 afvalbeheer.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204181 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 oktober 2010 houdende erkenning van een interprofessionele organisme voor de controle op de samenstelling van melk en houdende goedkeuring van het normatieve document betreffende de controle op de samenstelling van koemelk die door de producenten aan de erkende kopers geleverd wordt type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 19/09/2019 numac 2019014516 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot invoering van een verklaring op erewoord als bewijs van het houden van een reptielensoort voor de lijst van reptielen in werking treedt type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019203097 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van het erkend sociaal secretariaat « SODISKA VZW », te 9052 Gent en vervanging van de benaming van het erkend sociaal secretariaat « Sociale en Fiscale Dienst voor het Bouwbedrijf en andere beroepene door "Erkend sociaal secretariaat ACCURIA VZW » te 9100 Sint-Niklaas sluiten, wordt de "SA ABO" vanaf 30 juni 2019 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten: 1. ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten, 2. projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie inbegrepen, 3.mijnen en groeven, 4. industrieprocessen inzake energie, 5. industrieprocessen inzake stoffenverwerking, 6. afvalbeheer, 7. waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling) en 8. vergunningen voor landbouwexploitatie.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019, wordt de heer François Harvengt vanaf 25 juni 2019 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden binnen de exploitatiezetel van de "SA Inovyn Manufacturing Belgium" te Jemeppe-sur-Sambre.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019, wordt de heer Jonathan Willocq vanaf 25 juni 2019 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot hergroepering van gevaarlijke afvalstoffen die binnen de exploitatiezetel van de "SA Coselog" te Marquain worden uitgevoerd.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019, wordt de "SA Carrières et Fours à Chaux Dumont-Wautier" van 25 juni 2019 tot 9 maart 2022 erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die binnen de exploitatiezetel van de "SA Carrières et Fours à Chaux Dumont-Wautier" te Marquain worden uitgevoerd.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019, wordt de "SARL CL.L." vanaf 25 juni 2019 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019, wordt de "SARL Société de Transports Araujo & Cie" vanaf 25 juni 2019 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019, wordt "SPRL Sanifox" vanaf 25 juni 2019 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019, dat in werking treedt op 25 juni 2019, wordt de schorsing van de bij ministerieel besluit van 6 juli 2018 aan de "SA Palifor Logistics Luxembourg" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 25 juni 2019, wordt de bij ministerieel besluit van 6 maart 2018 aan de "s.c.r.i.s. Transport et Terrassement Yarol" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013443 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, wordt de "SPRL Vidange Libramontoise" vanaf 26 juni 2019 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019013443 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, wordt de "SA Barchon Metals Vannerum" vanaf 26 juni 2019 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019030673 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verkeersverbod in de bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot gedeeltelijke overdracht van het ministerieel besluit van 13 april 2015 houdende verlening aan de THV Mermaid van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore energiepark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 16/07/2019 numac 2019041378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit EB-2009-0015ter-A tot verlenging van de concessieduur van de domeinconcessie toegekend aan de nv Norther bij het ministerieel besluit EB-2009-0015-A van 5 oktober 2009 houdende toekenning aan de nv Norther van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties van de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen in het zuiden van de Thorntonbank, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit EB 2009-0015bis-A van 18 september 2015 sluiten, wordt de "SA Recymet" vanaf 27 juni 2019 voor vijf jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019030673 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verkeersverbod in de bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot gedeeltelijke overdracht van het ministerieel besluit van 13 april 2015 houdende verlening aan de THV Mermaid van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore energiepark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 16/07/2019 numac 2019041378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit EB-2009-0015ter-A tot verlenging van de concessieduur van de domeinconcessie toegekend aan de nv Norther bij het ministerieel besluit EB-2009-0015-A van 5 oktober 2009 houdende toekenning aan de nv Norther van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties van de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen in het zuiden van de Thorntonbank, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit EB 2009-0015bis-A van 18 september 2015 sluiten, dat in werking treedt op 27 juni 2019, wordt de bij ministerieel besluit van 11 oktober 2018 aan de "GmbH Brewendorf Transport" verleende erkenning als vervoerder van dierenafval, opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019030673 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verkeersverbod in de bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot gedeeltelijke overdracht van het ministerieel besluit van 13 april 2015 houdende verlening aan de THV Mermaid van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore energiepark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 16/07/2019 numac 2019041378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit EB-2009-0015ter-A tot verlenging van de concessieduur van de domeinconcessie toegekend aan de nv Norther bij het ministerieel besluit EB-2009-0015-A van 5 oktober 2009 houdende toekenning aan de nv Norther van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties van de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen in het zuiden van de Thorntonbank, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit EB 2009-0015bis-A van 18 september 2015 sluiten, dat in werking treedt op 27 juni 2019, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 6 juli 2018 gewijzigd waarbij de "SAS TTB Transpôrts" wordt erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 04/07/2019 numac 2019030673 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verkeersverbod in de bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot gedeeltelijke overdracht van het ministerieel besluit van 13 april 2015 houdende verlening aan de THV Mermaid van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore energiepark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 16/07/2019 numac 2019041378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit EB-2009-0015ter-A tot verlenging van de concessieduur van de domeinconcessie toegekend aan de nv Norther bij het ministerieel besluit EB-2009-0015-A van 5 oktober 2009 houdende toekenning aan de nv Norther van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties van de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden gelegen in het zuiden van de Thorntonbank, zoals gewijzigd bij het ministerieel besluit EB 2009-0015bis-A van 18 september 2015 sluiten, dat in werking treedt op 27 juni 2019, wordt de bij ministerieel besluit van 20 februari 2019 aan de "NV Yaro" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, pcb/pct's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2, opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 4 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013921 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties sluiten, wordt de erkenning van het bureau "Modalyse Engineering" inzake geluidshinder vanaf 8 oktober 2019 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 4 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013921 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties sluiten, wordt de erkenning van het bureau Venathec inzake geluidshinder vanaf 4 juli 2019 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 4 juli 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/07/2019 pub. 20/08/2019 numac 2019013921 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 16 januari 2018 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties sluiten, wordt de "SA Jean Goldschmidt International" vanaf 4 juli 2019 voor drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij beslissing van 4 juni 2019, wordt de heer Christian Duysens, woonachtig avenue de la Résistance 2D te 4630 Soumagne, erkend voor een duur van acht jaar die ingaat op 4 juni 2019, als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij beslissing van 5 juni 2019, wordt de heer Eddy Guyot, woonachtig rue de la Tuilerie, 15 te 7620 Guignies, erkend voor een duur van acht jaar die ingaat op 5 juni 2019, als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij beslissing van 5 juni 2019, wordt de heer Benjamin Borgniet, woonachtig rue du Village, 24 te 6460 Villers-la-Tour, erkend voor een duur van acht jaar die ingaat op 5 juni 2019, als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij beslissing van 25 juni 2019, wordt de heer Claude Delcroix, woonachtig rue Truhaut, 11 te 7910 Arc-Wattripont, erkend voor een duur van acht jaar die ingaat op 25 juni 2019, als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij beslissing van 25 juni 2019, wordt de "SPRL Sottiaux H et J", woonachtig rue du Village, 37 te 6500 Renlies, erkend voor een duur van acht jaar die ingaat op 25 juni 2019, als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij beslissing van 27 juni 2019, dat in werking treedt op 27 juni 2019, wordt artikel 1, § 2, van de beslissing van 16 april 2019 houdende erkenning van de "SPRL Au P'Tit Déboucheur" als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen, gewijzigd.

Bij beslissing van 8 juli 2019, wordt de heer Khalid Saouti, woonachtig route de Mellet, 17 te 6220 Fleurus, erkend voor een duur van acht jaar die ingaat op 8 juli 2019, als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

Bij beslissing van 9 juli 2019, wordt de "SPRL A.B. Maxi Cleaning", gelegen Lambroekstraat, 9 te 1930 Zaventem, erkend vanaf 9 juli 2019 tot 1 september 2023, als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen.

^