Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 april 2018

Benoeming Bij ministeriëel besluit van 23 mars 2018, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Mevr. François Violaine wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 maart 2018, in de betrekking van Attaché i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2018011621
pub.
04/04/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Benoeming Bij ministeriëel besluit van 23 mars 2018, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Mevr. François Violaine wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 maart 2018, in de betrekking van Attaché in de klas A2 in de frans taalkader, Hoofdbestuur.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^