Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 oktober 2017

Gasvervoersleidingen van propyleen en ethyleen. - Vervoersvergunning A.323-4220. - Overdracht van de NV Belgian Shell naar de NV Air Liquide Industries Belgium Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2017 wordt de vervoersvergunning A.323-1067 v

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017013716
pub.
23/10/2017
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Gasvervoersleidingen van propyleen en ethyleen. - Vervoersvergunning A.323-4220. - Overdracht van de NV Belgian Shell naar de NV Air Liquide Industries Belgium Bij ministerieel besluit van 13 oktober 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/10/2017 pub. 19/10/2017 numac 2017013651 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de identificatie en registratie van katten type ministerieel besluit prom. 13/10/2017 pub. 06/11/2017 numac 2017013891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 april 2013 houdende vaststelling van de vergoeding van de controlelaboratoria, controleartsen en chaperons, wat betreft de vergoeding van de controlelaboratoria type ministerieel besluit prom. 13/10/2017 pub. 28/11/2017 numac 2017014185 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 15 mei 2017 houdende vervanging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid sluiten wordt de vervoersvergunning A.323-1067 van 20 juni 1972 voor het vervoer van propyleen en ethyleen door middel van leidingen verleend aan de NV Belgian Shell overgedragen naar de NV Air Liquide Industries Belgium.

^