Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 december 2015

Gezondheid Bij ministerieel besluit van 16 juni 2015 wordt het bedrijf « VSL Jumet » vanaf 16 juni 2015 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance . Bij ministerieel besluit van 1(...) Bij ministerieel besluit van 15 september 2015 wordt het bedrijf « SPRL Geosecours » vanaf 15(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205832
pub.
17/12/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Gezondheid Bij ministerieel besluit van 16 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/06/2015 pub. 25/06/2015 numac 2015021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 16/06/2015 pub. 23/06/2015 numac 2015000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Ajinomoto OmniChem van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/06/2015 pub. 30/06/2015 numac 2015009300 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de directeur van de Stafdienst Personeel en Organisatie en van de directeur-generaal van het Directoraat- generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie in het selectiecomité voor de assessoren in strafuitvoeringszaken sluiten wordt het bedrijf « VSL Jumet » vanaf 16 juni 2015 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 073).

Bij ministerieel besluit van 15 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015036180 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200272 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten wordt het bedrijf « CHU de Liège » vanaf 15 september 2015 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 064).

Bij ministerieel besluit van 15 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015036180 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200272 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten wordt het bedrijf « SPRL Geosecours » vanaf 15 september 2015 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 084).

Bij ministerieel besluit van 15 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015036180 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200272 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten wordt het bedrijf « SSA Ambu » vanaf 15 september 2015 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 159).

Bij ministerieel besluit van 15 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 12/10/2015 numac 2015036180 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200272 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten wordt het bedrijf « Ambu Sanitaire Duchêne » vanaf 15 september 2015 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 169).

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2010 tot vaststelling van het organogram van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke sluiten wordt het bedrijf « S.A.P.G. » vanaf 26 oktober 2015 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 032).

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2010 tot vaststelling van het organogram van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke sluiten wordt het bedrijf « SPRL Lorefac » vanaf 26 oktober 2015 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 162).

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2010 tot vaststelling van het organogram van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 26/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015205063 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de inhoud en de modaliteiten inzake deelname aan en organisatie van de opleiding en het examen van de kandidaten voor de erkenning van EPB-verantwoordelijke sluiten wordt het bedrijf « A.P.M.R. » vanaf 26 oktober 2015 voor onbepaalde duur erkend als dienst voor medisch-sanitair vervoer per ambulance (erkenning nr. 170).

^