Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 november 2015

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 5 november 2015, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om met ingang van 25 september 2015 en voor de duur van drie jaar, het mand

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000698
pub.
27/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 5 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036512 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036451 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de onderrichtingen voor de kiezer van de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 14/12/2015 numac 2015036525 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de vzw De Sapstroom als centrum voor hobbylandbouwvorming bij toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector type ministerieel besluit prom. 05/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036455 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van de niet-Belgische kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de europese Unie sluiten, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om met ingang van 25 september 2015 en voor de duur van drie jaar, het mandaat van voorzitter van de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen uit te oefenen.

^