Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 januari 2014

Adjunct-directeur van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 18 november 2013 wordt de heer Vincent HEYLEN, geboren op 23 september 1963 te Ougrée, aangesteld tot adjunct-directeur van het Koninklij

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029051
pub.
28/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Adjunct-directeur van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 februari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Digitale Kunsten type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013003401 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking onderworpen akte of stuk, en tot regeling van de voorafgaande neerlegging van een plan bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en van de aflevering door die algemene administratie van een nieuwe identificatie type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013000797 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juli 2002 tot toekenning en delegatie van bevoegdheid inzake de uitvoering van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen type ministerieel besluit prom. 18/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013022584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten wordt de heer Vincent HEYLEN, geboren op 23 september 1963 te Ougrée, aangesteld tot adjunct-directeur van het Koninklijk Conservatorium van Brussel vanaf 19 januari 2014 tot 18 januari 2019 en dit, vanaf 19 januari 2014.

^