Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 januari 2011

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 20 december 2010 wordt Syntra Midden-Vlaanderen, Campus Aalst, Wijngaardveld 9, te 9300 Aalst, gemachtigd het in artikel 177 van het Alg

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010206538
pub.
06/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Getuigschrift van hulpverlener Bij ministerieel besluit van 20 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201492 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 20/12/2010 pub. 01/04/2011 numac 2011201493 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten wordt Syntra Midden-Vlaanderen, Campus Aalst, Wijngaardveld 9, te 9300 Aalst, gemachtigd het in artikel 177 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming bedoelde getuigschrift van hulpverlener uit te reiken.

^