Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 december 2010

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 25 november 2010 wordt met ingang van 1 december 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Labrique, Yves, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetz

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2010024454
pub.
13/12/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 25 november 2010 wordt met ingang van 1 december 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Labrique, Yves, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren.

^