Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 november 2007

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 26 september 2007 wordt de heer Grégoire Dumont de Chassart met ingang van 4 oktober 2007 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de vo Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2007 wordt de aan de heer Jean Lelotte toegekende erkenn(...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203270
pub.
05/11/2007
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 26 september 2007 wordt de heer Grégoire Dumont de Chassart met ingang van 4 oktober 2007 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de voor bebouwing bestemde verkavelingsplannen met een oppervlakte kleiner dan twee ha.

Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2007 wordt de aan de heer Jean Lelotte toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg en van verkavelingsplannen met ingang van 11 oktober 2007 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2007 wordt de aan de "Centre d'Etudes en Aménagement du Territoire de l'UCL (CREAT)" toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg en van verkavelingsplannen met ingang van 11 oktober 2007 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 8 oktober 2007 wordt de aan de "Centre d'Etudes en Aménagement du Territoire de l'UCL (CREAT)" toegekende erkenning voor de uitwerking of de herziening van gemeentelijke structuurplannen en van gemeentelijke stedenbouwkundige reglementen met ingang van 11 oktober 2007 voor een termijn van vier jaar verlengd.

Bij ministerieel besluit van 9 oktober 2007 wordt de heer Arnaud Lambrecht met ingang van 9 oktober 2007 voor een termijn van vier jaar erkend als projectontwerper voor de uitwerking of de herziening van de voor bebouwing bestemde verkavelingsplannen met een oppervlakte kleiner dan twee ha.

^