Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 april 2005

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 1 maart 2005 wordt, met ingang van 1 december 2005, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Marcel Meyns, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelfde

bron
federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2005022308
pub.
06/04/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 1 maart 2005 wordt, met ingang van 1 december 2005, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Marcel Meyns, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

^