Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 juni 2003

Kanselarijcarrière Vaste benoemingen Bij ministerieel besluit van 29 november 2002 werden de hiernavermelde stagiairs vast benoemd in de vierde administratieve klasse, op de datum naast hun naam aangeduid : Mevr. Véronique Bernard, op de heer Alain Leroy, op 1 augustus 2002; Mevr. Karina Tuytschaever, op 31 juli 2002; de hee(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2003015121
pub.
19/06/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière Vaste benoemingen Bij ministerieel besluit van 29 november 2002 werden de hiernavermelde stagiairs vast benoemd in de vierde administratieve klasse, op de datum naast hun naam aangeduid : Mevr. Véronique Bernard, op 14 augustus 2002; de heer Alain Leroy, op 1 augustus 2002;

Mevr. Karina Tuytschaever, op 31 juli 2002; de heer Kristiaan Verlodt, op 1 mei 2002.

Bij ministerieel besluit van 11 december 2002 werd Mevr. Frédérique De Roy op 1 juni 2002 vast benoemd in de vierde administratieve klasse.

Bij ministerieel besluit van 1 april 2003 werd Mej. Anne Vandormael op 1 september 2002 vast benoemd in de vierde administratieve klasse.

Toelatingen tot de proeftijd

Bij ministerieel besluit van 7 februari 2003 werden de hierna vermelde ambtenaren toegelaten tot de proeftijd in de Kanselarijcarrière, op de datum naast hun naam aangeduid : Mevr. Liesbeth Claesen, op 1 december 2002; de heer Jeroen Deberdt, op 1 december 2002;

Mevr. Fabienne Ducy, op 1 december 2002; de heer Pascal Faidherbe, op 1 december 2002.

Mevr. Valérie Hauser, op 1 december 2002.

De heren : Bart Hendrix, op 1 december 2002;

Tim Hermans, op 1 december 2002.

Mevrn. : Sandra Moreau, op 1 december 2002;

Caroline Mouchart, op 1 december 2002.

De heren : René Peeters, op 1 december 2002;

Emmanuel Rixhon, op 1 januari 2003;

Karl Stouthuysen, op 1 december 2002.

Mevr. Cécile Thoen, op 1 december 2002.

De heren : Jan Vandeput, op 1 december 2002;

Johan Vermote, op 1 december 2002.

Bij ministerieel besluit van 12 maart 2003 werden de hierna vermelde ambtenaren toegelaten tot de proeftijd in de Kanselarijcarrière, op de datum naast hun naam aangeduid : de heer Luc De Lobel, op 20 januari 2003;

Mevr. Anna Hajdu, op 15 januari 2003.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

^