Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 februari 2003

Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003, wordt de heer ir. De Meyer, Willy, ingenieur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van ingenieur-directeur bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Dienst va Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003, wordt de heer ir. Vanhoutte, Patrick, ingenieur, (...)

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2003002028
pub.
17/02/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Regie der Gebouwen. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003, wordt de heer ir. De Meyer, Willy, ingenieur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van ingenieur-directeur bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Dienst van de adviseur-generaal van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 januari 2003.

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003, wordt de heer ir.

Vanhoutte, Patrick, ingenieur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van ingenieur-directeur bij de Brusselse Buitendiensten 2 - Troon van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 januari 2003.

Bij ministerieel besluit van 28 januari 2003, wordt de heer ir.

Debacker, Philippe, ingenieur, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van ingenieur-directeur bij de Studiedienst Architectuur en Engineering - Stabiliteit van de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 januari 2003.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

^