Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 juli 2002

Overdracht van een verzekeringsportefeuille onderschreven door ondernemingen gevestigd in een Lid-staat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België De levensverzekeringscontracten van de onderneming naar Luxemburgs recht « Le Foyer Vi Deze overdracht werd in het Groot-Hertogdom Luxemburg bij ministerieel besluit van 26 februari 2002(...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002095031
pub.
20/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Overdracht van een verzekeringsportefeuille onderschreven door ondernemingen gevestigd in een Lid-staat van de Europese Economische Ruimte, andere dan België De levensverzekeringscontracten van de onderneming naar Luxemburgs recht « Le Foyer Vie », waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd rue Albert Borschette 6, te L-1246 Luxembourg, worden overgedragen, op datum van 1 januari 2001, aan de onderneming naar Luxemburgs recht « Foyer International », waarvan de maatschappelijke zetel eveneens is gevestigd rue Albert Borschette 6, te L-1246 Luxembourg.

Deze overdracht werd in het Groot-Hertogdom Luxemburg bij ministerieel besluit van 26 februari 2002 goedgekeurd.

Huidige bekendmaking geschiedt overeenkomstig artikel 11 van de Derde Richtlijn van de Raad 92/96/EEG. (23422)

^