Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 09 november 2002

Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Tussentijdse waarneming van het ambt Bij ministerieel besluit van 27 september 2002, dat inwerking treedt op 1 oktober 2002, wordt de heer Roland Verbeiren, De Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2002, dat in werking treedt op 1 november 2002, wordt d(...)

bron
diensten van de eerste minister
numac
2002021450
pub.
09/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden Tussentijdse waarneming van het ambt Bij ministerieel besluit van 27 september 2002, dat inwerking treedt op 1 oktober 2002, wordt de heer Roland Verbeiren, Departe-mentshoofd bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, er belast met de tussentijdse waarneming van het ambt van Directeur.

Bij ministerieel besluit van 23 oktober 2002, dat in werking treedt op 1 november 2002, wordt de heer Daniel Van Overstraeten, Departementshoofd bij het Rijksarchief, er belast met de tussentijdse waarneming van het ambt van Algemeen Rijksarchivaris.

^