Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 31 januari 2001

Sociaal-economisch comité voor de distributie Vervanging van een plaatsvervangend lid Bij ministerieel besluit van 14 december 2000, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt, wordt : - aan de heer C. Bij ditzelfde besluit wordt : - de heer C. Den Haerynck, adviseur bij het Ministerie van Midden(...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016012
pub.
31/01/2001
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Sociaal-economisch comité voor de distributie Vervanging van een plaatsvervangend lid Bij ministerieel besluit van 14 december 2000, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt, wordt : - aan de heer C. Nossent, adviseur bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van het Sociaal-economisch comité voor de distributie als vertegenwoordiger van de Minister die bevoegd is voor de Middenstand.

Bij ditzelfde besluit wordt : - de heer C. Den Haerynck, adviseur bij het Ministerie van Middenstand en Landbouw, aangeduid als plaatsvervangend lid van het Sociaal-economisch comité voor de distributie als vertegenwoordiger van de Minister die bevoegd is voor de Middenstand, ter vervanging van de heer C. Nossent van wie hij het mandaat voleindigt.

^