Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 maart 2000

Buitenlandse dienst Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 22 oktober 1999 werden de hiernavermelde stagiairs ontheven uit hun functie en toegevoegd aan de diplomatieke of consulaire post vermeld na hun naam : De heren : Peter H Bart Lammens, Ambassadeattaché te Hong Kong; Arnaut Pauwels, Attaché bij de Permanente Vertegenw(...)

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2000015024
pub.
04/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Buitenlandse dienst Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 22 oktober 1999 werden de hiernavermelde stagiairs ontheven uit hun functie en toegevoegd aan de diplomatieke of consulaire post vermeld na hun naam : De heren : Peter Huyghebaert, Ambassadeattaché te Wenen;

Bart Lammens, Ambassadeattaché te Hong Kong;

Arnaut Pauwels, Attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de OVSE te Wenen;

Karl Van den Bossche, Ambassadeattaché te Den Haag;

Alain Van Gucht, Attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de V.N. te Genève;

Henri Vantieghem, Ambassadeattaché te Ottawa.

Bij ministeriële besluiten van 28 oktober 1999 werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : Mevrn. : Renilde Loeckx, Minister-Raad te Berlijn;

Brigitte Minart, Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Marielle Ver Elst, Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de O.E.S.O. te Parijs;

De heren : Willy De Buck, Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de N.A.V.O. te Brussel;

Frank Geerkens, Raad bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

De heren : Olivier Belle, Minister-Raad te Madrid;

Paul Brancart, Ambassadesecretaris te Santiago;

Nicolaas Buyck, Ambassadesecretaris te New Delhi;

Mevr. Françoise Chainaye, Eerste Ambassadesecretaris te Praag;

De heren : Hugues Chantry, Ambassadeattaché te Berlijn;

Jean-Paul Charlier, Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te New York;

Gérard Cockx, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de O.V.N. te New York;

Jeroen Cooreman, Ambassadeattaché te Tokyo;

Graaf François Cornet d'Elzius, Attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

De heer Christophe de Bassompierre, Ambassadeattaché te Athene;

Mevr. Denise De Hauwere, Eerste Ambassadesecretaris te Wenen;

De heren : Karl Dhaene, Ambassadeattaché te Parijs;

Jean-François Delahaut, Minister-Raad te Tokio;

Christian de Lannoy, Attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de N.A.V.O. te Brussel;

François Delhaye, Ambassadesecretaris te Wenen;

Denis de Lhoneux, Eerste Ambassadesecretaris te Parijs;

Charles Delogne, Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Serge Dickschen, Ambassadeattaché te Nairobi;

Vincent Houssiau, Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Jean Cédric Janssens de Bisthoven, Eerste Ambassadesecretaris te Zagreb;

Philippe Kridelka, Eerste Secretaris bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

Leo Peeters, Ambassadeattaché te Rome;

Guy Sevrin, Eerste Ambassadesecretaris te Tunis;

Mej. Colette Taquet, Eerste Ambassadesecretaris te Londen;

De heren : Adrien Theatre, Eerste Ambassadesecretaris te Berlijn;

Jean-Louis Van Belle, Ambassadeattaché te Bangkok;

Mej. Anick Van Calster, Ambassadeattaché te Beiroet;

M. Hendrik Van de Velde, Consul bij het Consulaat-Generaal te Jeruzalem;

Mejn. : Régine Vandriessche, Minister-Raad te Kinshasa;

Caroline Vermeulen, Attaché bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de E.U. te Brussel;

De heren : Bert Versmessen, Ambassadeattaché te Damascus;

Serge Wauthier, Ambassadeattaché te Brasilia;

Marc Verheyleweghen, Ambassadeattaché te Buenos Aires.

Bij volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren toegevoegd aan de post vermeld na hun naam : - koninklijk besluit van 30 september 1999 : de heer Gaston Van Duyse-Adam, Ambassadeur te Mexico; - koninklijk besluit van 11 oktober 1999 : de heer Jean Lint, Permanent Vertegenwoordiger bij de Conferentie voor Ontwapening te Genève; - koninklijke besluiten van 28 oktober 1999 : Jonkheer Benoît Cardon de Lichtbuer, Consul-Generaal te Straatsburg; de heer Patrick De Beyter, Ambassadeur te Havana;

Jonkheer Baudouin de Callatay, Ambassadeur te Kuala Lumpur;

De heren : François del Marmol, Ambassadeur te Bratislava;

Carlos De Wever, Ambassadeur te Oslo;

Mevr. Bénédicte Frankinet, Ambassadeur te Harare;

De heren : Marc Gedopt, Ambassadeur te Abu Dhabi;

Luc Liebaut, Ambassadeur te Zagreb;

Guillaume Metten, Ambassadeur te Teheran;

Louis Mouraux, Ambassadeur te Helsinki;

Guido Sonck, Ambassadeur te Brazzaville; - koninklijke besluiten van 29 oktober 1999 : De heren : Philippe Berg, Ambassadeur te Bern;

Jean-Marie Deboutte, Ambassadeur te Stockholm;

Guy De Lauwer, Ambassadeur te Dar es Salaam;

Eric Duchêne, Ambassadeur te Singapore;

Charles Ghislain, Ambassadeur te Algiers;

Dirk Loncke, Consul-Generaal te Chicago;

Paul Ponjaert, Ambassadeur te Caïro;

Claude Rijmenans, Ambassadeur te Athene;

Fernand Van Brusselen, Ambassadeur te Boedapest;

Hugo Van Dyck, Consul-Generaal te München;

Michel Vantroyen, Ambassadeur te Luanda; - koninklijk besluit van 6 november 1999 : de heer Georges Godart, Ambassadeur te Ljubljana; - koninklijke besluiten van 8 november 1999 : De heren : Edmond De Wilde, Ambassadeur te Sofia;

Michel Lastschenko, Ambassadeur te Kigali;

Mevr. Nancy Rossignol, Consul-Generaal te Mumbai; - koninklijk besluit van 9 november 1999 : de heer Marc Den Doncker, Ambassadeur te Wellington;

Baron Olivier Gilles de Pelichy, Ambassadeur te Den Haag; - koninklijk besluit van 25 november 1999 : de heer Walter Lion, Consul-Generaal te Keulen; - koninklijk besluit van 17 december 1999 : de heer Guy Trouveroy, Ambassadeur te New Delhi; - koninklijk besluit van 21 december 1999 : de heer Yves Haesendonck, Permanent Vertegenwoordiger bij de Westeuropese Unie te Brussel; - koninklijk besluit van 27 januari 2000 : de heer Michel Carlier, Ambassadeur te Boekarest;

Bij de volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : - ministerieel besluit van 25 september 1999 : de heer Walter Stevens, Eerste Secretaris te Washington; - koninklijke besluiten van 30 september 1999 : De heren : Marc Baptist, Ambassadeur te Oslo;

Christiaan Courtois, Ambassadeur te Teheran;

Léon Doyen, Ambassadeur te Luanda;

Francis Ronse, Ambassadeur te Algiers;

Robert Vandemeulebroucke, Consul-Generaal te Chicago; - koninklijk besluit van 11 oktober 1999 : Mevr. Beatrix Van Hemeldonck, Ambassadeur te Dar es Salaam; - koninklijk besluit van 25 oktober 1999 : de heer Luc Jacobs, Eerste Secretaris te Praag; - koninklijk besluit van 29 november 1999 : de heer Stéphane De Loecker, Ambassadeur te Addis-Abeba;

Aanstellingen Bij de volgende koninklijke besluiten werden de hiernavermelde Ambassadeurs in dezelfde hoedanigheid geaccrediteerd in de volgende landen : - koninklijke besluiten van 30 september 1999 : De heren : Paul Ponjaert, in Soedan;

Gaston Van Duyse-Adam, in Belize; - koninklijk besluit van 28 oktober 1999 : Mevr. Bénédicte Frankinet, in Mozambique; - koninklijke besluiten van 29 oktober 1999 : Mevr. Bénédicte Frankinet, in Malawi;

De heren : Guy Trouveroy, in de Maldiven en in Sri Lanka;

Philippe Berg, in Liechtenstein; - koninklijk besluit van 29 november 1999 : de heer Guy Trouveroy, in Nepal.

Bij koninklijk besluit van 29 oktober 1999 werd de heer Olivier Belle, Minister-Raad in Madrid, eveneens aangesteld tot Consul-Generaal in Spanje met uitzondering van de provincies Barcelona, Gerona, Huesca, Lerida, Saragossa, Tarragona, Teruel en de Balearische Eilanden.

Bij koninklijk besluit van 17 november 1999 werd de heer Serge Wauthier, Ambassadeattaché in Brasilia, eveneens aangesteld tot Consul-Generaal in Brasilia, met als ressort het Distrito Federal en de Staat Goias.

Einde aanstellingen Bij volgende besluiten werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam : - koninklijk besluit van 11 oktober 1999 : de heer Johan Swinnen, Permanent Vertegenwoordiger bij de Organisatie voor het verbod van chemische wapens te Den Haag; - koninklijk besluit van 29 oktober 1999 : Mej. Marie-Johane Roccas, Consul-Generaal in Spanje; - koninklijk besluit van 6 november 1999 : de heer Michel Adam, Ambassadeur in de Republiek Slovenië; - koninklijk besluit van 17 november 1999 : Jonkheer Denis de Lhoneux, Consul-Generaal in een gedeelte van het Braziliaans grondgebied; - koninklijk besluit van 17 december 1999 : Mevr. Renildis Loeckx, Consul-Generaal in een gedeelte van Duitsland;

Bij ministerieel besluit van 30 november 1999 werd de heer Marc Otte, ambtenaar van de tweede administratieve klasse, ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur op datum van 17 oktober 1999.

Einde zendingen Bij ministerieel besluit van 25 oktober 1999 werd met ingang van 23 september 1999 een einde gesteld aan de zending van de heer Marc Den Doncker, ambtenaar van de tweede administratieve klasse.

Bij ministerieel besluit van 25 oktober 1999 werd met ingang van 21 augustus 1999 een einde gesteld aan de zending van de heer Marc Gedopt, ambtenaar van de derde administratieve klasse.

Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 30 september 1999 werd aan de heer Willy De Smaele eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 december 1999 en toegelaten de eretitel van Gevolmachtigd Minister te dragen.

Bij koninklijk besluit van 6 november 1999 werd aan de heer Jacques Fobe eervol ontslag verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 augustus 1999 en toegelaten de eretitel van Ambassadeur te dragen.

Oprichting posten Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1999 werd te Ljubljana een Ambassade van België opgericht met als ressort de Republiek Slovenië.

Bij koninklijk besluit van 9 november 1999 werd in Den Haag een Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisatie voor het verbod van chemische wapens (OVCW) opgericht.

Bij koninklijk besluit van 17 december 1999 werd te Keulen een Consulaat-Generaal van België opgericht, met als ressort de Länder Noord-Rijnland-Westfalen, Rijnland Palts en Saar. De zetel van de Ambassade van België in Duitsland wordt overgebracht van Bonn naar Berlijn. Het ressort van de post wordt als volgt vastgesteld : de Länder Berlijn, Brandenburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Saksen, Saksen-Anhalt, Sleeswijk-Holstein, Thüringen, Neder-Saksen, Hessen en de steden Berlijn en Bremen.

^