Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 30 november 2000
gepubliceerd op 19 december 2000

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022870
pub.
19/12/2000
prom.
30/11/2000
ELI
eli/besluit/2000/11/30/2000022870/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 NOVEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 8 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 oktober 1995 houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 november 1995 houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande ziekenhuisdiensten voor opleiding van huisartsen wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : Inwendige geneeskunde - Spoedgevallen, « Institut Edith Cavell », Brussel;

Inwendige geneeskunde - Endocrinologie - Spoedgevallen Heelkunde - Orthopedie, « Clinique Saint-Etienne », Brussel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 23 oktober 2000.

Brussel, 30 november 2000.

Mevr. M. AELVOET

^