Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 augustus 2011
gepubliceerd op 18 oktober 2011

Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024270
pub.
18/10/2011
prom.
29/08/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


29 AUGUSTUS 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003, de artikelen 2 en 2bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/04/1983 pub. 26/11/2018 numac 2018014763 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, artikel 7, gewijzigd bij de wet van 10 december 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022770 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Gynecologie-verloskunde type ministerieel besluit prom. 26/07/2006 pub. 11/08/2006 numac 2006022769 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Franstalige Kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de Gynecologie-verloskunde sluiten houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde;

Aangezien dat de beroepsvereniging van het lid geen ambtgenote heeft gevonden die bereid was om haar kandidatuur te stellen;

Aangezien dat de benoeming van Dr. Willem Ombelet de huidige verdeling tussen mannelijke leden en vrouwelijke leden binnen de kamer niet zal veranderen, Besluit : Enig artikel. Dr. Willem Ombelet, Genk, houder van de academische graad van arts en erkend als specialist, wordt benoemd tot lid van de Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de gynecologie-verloskunde, op de voordracht van zijn beroepsvereniging, ter vervanging van Dr. Piet Hinoul, wiens mandaat hij zal voltooien.

Brussel, 29 augustus 2011.

Mevr. L. ONKELINX

^