Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 29 augustus 2003
gepubliceerd op 19 september 2003

Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole bij veldritten in seizoen 2003-2004

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2003200830
pub.
19/09/2003
prom.
29/08/2003
ELI
eli/besluit/2003/08/29/2003200830/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur


29 AUGUSTUS 2003. - Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole bij veldritten in seizoen 2003-2004


De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport, Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij het decreet van 20 december 1996;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid op artikel 68, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1996, 23 november 2001 en 4 juli 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 maart 2003 houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 2003.

Besluit :

Artikel 1.Conform artikel 68 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening wordt de UCI -procedure van monsterneming voor dopingcontrole als gelijkwaardig erkend voor de wielerwedstrijden van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, waarbij dopingcontroles worden bevolen door de UCI. De lijst van de wedstrijden is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Art. 2.Alle regelen inzake dopingcontrole zijn onverminderd van toepassing voor elke dopingcontrole zoals vermeld in artikel 1.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2003.

Brussel, 29 augustus 2003.

M. KEULEN

LIJST UCI-WEDSTRIJDEN WAARIN DOPINGCONTROLE WORDT VOORZIEN EN WAARBIJ DE UCI-PROCEDURE WORDT TOEGEPAST 23-11-2003 RUDDERVOORDE 01-11-2003 OUDENAARDE 09-11-2003 VOSSEM 18/23-11-2003 ZESDAAGSE VAN GENT 23-11-2003 ASPER-GAVERE 14-12-2003 KALMTHOUT 21-12-2003 OVERIJSE 25-12-2003 DIEGEM 26-12-2003 HOFSTADE 28-12-2003 KOKSIJDE 30-12-2003 LOENHOUT 11-01-2004 B.K. BELOFTEN, DAMES & ELITE-LILLE 24-01-2004 WORLD MASTERS CHAMPIONSHIPS-MOL 25-01-2004 HOOGSTRATEN 21-02-2004 VORSELAAR 22-02-2004 OOSTMALLE Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontroles bij wielerwedstrijden in 2003-2004.

De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport, M. KEULEN

^