Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 februari 2004
gepubliceerd op 12 maart 2004

Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1999 - 2002 - 2004 - 2006, voor de periode van 4 maart 2004 tot 3 maart 2006 bevestigt

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2004003094
pub.
12/03/2004
prom.
27/02/2004
ELI
eli/besluit/2004/02/27/2004003094/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

27 FEBRUARI 2004. - Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1999 - 2002 - 2004 - 2006, voor de periode van 4 maart 2004 tot 3 maart 2006 bevestigt


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, inzonderheid op artikelen 8 en 9;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 1999 betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 maart 1999 -2004 - 2006 - en van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 4 maart 1999 - 2002 - 2004 - 2006, inzonderheid op artikel 3, 3e lid, Besluit :

Artikel 1.De faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet 4 maart 1999 - 2002 - 2004 - 2006, wordt vastgesteld op 3,50 % voor de periode van 4 maart 2004 tot 3 maart 2006.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 4 maart 2004.

Brussel, 27 februari 2004.

D. REYNDERS

^