Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 27 april 2021
gepubliceerd op 11 mei 2021

Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden. - Rechtzetting

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021031478
pub.
11/05/2021
prom.
27/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


27 APRIL 2021. - Ministerieel besluit betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan burgers van de Europese Unie uitgereikt worden. - Rechtzetting


In het Belgisch Staatsblad nr. 130 van 6 mei 2021 bladzijde 46474, moet de volgende correctie worden aangebracht: In artikel 2, lees "12 juni 202" in plaats van "20 juni 2020".

^