Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 25 mei 2005
gepubliceerd op 27 juni 2005

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van juni 2005 - augustus 2005

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2005007139
pub.
27/06/2005
prom.
25/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 MEI 2005. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van juni 2005 - augustus 2005


De Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, gewijzigd door de wetten van 30 juli 1955, 27 december 1961, het koninklijk besluit van 15 oktober 1963, de wetten van 10 juni 1970, 13 november 1974, 13 juli 1976, 22 juli 1980, 24 juli 1981, 28 december 1990, 20 mei 1994, 26 maart 1999, 22 maart 2001, 2 augustus 2002 en 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2004 betreffende de examencommissies van de taalexamens bepaald door de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, Besluit :

Artikel 1.De in de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger bedoelde examens over de grondige kennis van de tweede landstaal, zullen plaatsvinden vanaf 8 juni 2005.

Art. 2.De personen hernomen op de bij dit besluit gevoegde lijst worden aangeduid om deel uit te maken van de examencommissies voor de in artikel 1 bedoelde taalexamens.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 8 juni 2005.

Brussel, 25 mei 2005.

A. FLAHAUT

Bijlage bij het ministerieel besluit van 25 mei 2005 betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van juni 2005 - augustus 2005 1° Voorzitter : Generaal-major Lejoly, A. Generaal-majoor van het vliegwezen Caen, R. 2° Ondervoorzitters : Kolonel stafbrevethouder Coelmont, L. Kolonel stafbrevethouder Hendrickx, F. 3° Militaire leden : Luitenant-kolonel D'Hoest, V. Majoor stafbrevethouder Pihard, M. Majoor militair administrateur Tancre, S. Majoor van het vliegwezen militair administrateur Derycker, A. Majoor Cammaert, E. Majoor Pirlot, J.-Y. Kapitein-commandant van het vliegwezen Lecluyse, H. 4° Burgerleden : Mevr.Malotaux, C., Algemene directie juridische steun en bemiddeling, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1140 Brussel.

Mevr. Gamache, C., Algemene directie juridische steun en bemiddeling, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1140 Brussel.

Mevr. Tirmarche, M., Algemene directie juridische steun en bemiddeling, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1140 Brussel.

De heer Linskens, J., Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, Sint-Annadreef, 1020 Brussel.

De heer Van Steenberghe, E., Algemene directie juridische steun en bemiddeling, Kwartier Koningin Elisabeth, Eversestraat, 1140 Brussel.

De heer Hellinx, J., Voorbereidende Divisie tot de Koninklijke Militaire School, Sint-Annadreef, 1020 Brussel. 5° Examinatoren : De heer Ophoff, B., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

D heer Coolens, E., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer Hargot, J., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer Canautte, L., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer Stainier, T., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer Wauters, W., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer Steen, C., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

De heer De Smet, J., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

Luitenant van het vliegwezen Heynen, M., Taalcentrum, Koninklijke Militaire School.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 25 mei 2005 betreffende de samenstelling van de examen-commissies voor de taalexamens voor de zittijd van juni 2005 - augustus 2005.

Brussel, 25 mei 2005.

A. FLAHAUT

^