Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 november 2012
gepubliceerd op 17 januari 2013

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029017
pub.
17/01/2013
prom.
23/11/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de afdelingen van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de **** ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de **** van de universiteiten, de artikelen 43, tweede en vierde lid, en 44;

Gelet op het besluit van de Regering van de **** **** van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma' s en **** met de academische graden, artikel 4;

Gelet op de voorstellen van de bevoegde autoriteiten van de «*****», de «*****», de «*****», de «*****», de «*****» te Namen en de «*****» te **** en overeenkomstig deze, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit, wordt verstaan onder : afdeling van de **** : afdeling van de **** bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Regering van de **** **** van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van diploma' s en **** met de academische graden.

Art. 2.- Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** VAN DEN ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar, gekwalificeerde onderzoeker **** aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****».

Art. 3.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»

Art. 4.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** VAN DEN ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar, gekwalificeerde onderzoeker **** aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****».

Art. 5.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** VAN DEN ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar, gekwalificeerde onderzoeker **** aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****».

Art. 6.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** TELLER, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, wetenschappelijk personeel aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****» ; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** BOLLEN, assistent aan de «*****».

Art. 7.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - Mevr. **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, buitengewoon hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****».

Art. 8.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****»; - Mevr. **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****».

Art. 9.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - Mevr. **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****»; - Mevr. **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****».

Art. 10.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - Mevr. **** ****, docent aan «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****»; - Mevr. **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****».

Art. 11.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer ****-**** DE ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** CROQUET, docent aan de «*****»; - De ***** de STREEL, docent aan de «*****».

Art. 12.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** VAN DEN ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar de «*****».

Art. 13.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, buitengewoon hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****».

Art. 14.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****».

Art. 15.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****».

Art. 16.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer ****-**** VAN ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****».

Art. 17.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - Mevr. **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****». - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****».

Art. 18.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, 1**** assistent aan de «*****»; - ****. **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, hoogleraar assistent aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****».

Art. 19.- Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****» te Namen.

Art. 20.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** PALM, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** DE ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****».

Art. 21.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****, gewoon hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****».

Art. 22.Tot lid van de afdeling «*****» van de **** worden benoemd : - Mevr. **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, docent aan de «*****»; - Mevr. **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - De heer **** ****, hoogleraar aan de «*****»; - Mevr. **** ****. ****, docent aan de «*****»; - De heer **** ****'**** ****, hoogleraar assistent aan de «*****».

Art. 23.Alle besluiten van de Regering van de **** **** tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse universitaire diploma's worden opgeheven.

****, 23 november 2012.

****.-****. ****

^