Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 september 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011379
pub.
05/10/2015
prom.
22/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


22 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel XI.269;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 28/03/1998 numac 1998009056 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten door beheersvennootschappen aangewezen personen sluiten betreffende de erkenning van de, op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, door de beheersvennootschappen aangewezen personen;

Overwegende dat krachtens artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht, de door de beheersvennootschappen van rechten aangewezen personen, gemachtigd worden, over te gaan tot de vaststelling, tot het tegendeel bewezen is, van een opvoering, uitvoering, reproductie of enig andere exploitatie, alsook van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de ontvangsten;

Overwegende dat, in toepassing van artikel XI.269, de door de beheersvennootschappen van de rechten aangewezen personen erkend moeten worden door de minister die bevoegd is voor het auteursrecht;

Overwegende dat de beheersvennootschappen van de rechten Sabam, Simim en Playright verzocht hebben dat de erkenning van enkele van hun personen of voormalige personen wordt ingetrokken, Besluit : Enig artikel. In toepassing van artikel XI.269 van het Wetboek van economisch recht wordt de erkenning van volgende personen ingetrokken: - voor de beheersvennootschap van de rechten « CVBA SABAM », Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0402.989.270: Dhr. Eric Van Apeldoorn, wonende te 1083 Ganshoren. - voor de beheersvennootschap van de rechten « CVBA SIMIM », Almaplein 3 bus 5, 1200 Brussel met ondernemingsnummer 0455.701.446 en voor de beheersvennootschap van de rechten « CVBA PLAYRIGHT », Belgicalaan 14, 1080 Brussel met ondernemingsnummer 0440.736.227 : Dhr. Daniël Dutremez, wonende te 7000 Bergen;

Dhr. Karel Vanhove, wonende te 8680 Koekelare.

Brussel, 22 september 2015.

Kris PEETERS

^