Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 september 2008
gepubliceerd op 26 september 2008

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2008021087
pub.
26/09/2008
prom.
22/09/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 SEPTEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten


De Eerste Minister, Gelet op het koninklijk besluit van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, inzonderheid op artikel 5, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigden : 1° van de Franse Gemeenschapsregering : De heer F.BOUTAY, wnd. Directeur bij de "Administration générale de l'Infrastructure" van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, ter vervanging van de heer F. THIRION;

Mevr. V. D'HAEYER, Attaché bij de "Direction de l'Organisation matérielle" van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, ter vervanging van Mevr. N. COLLARD;

De heer A. HEUSICOM, Adviseur bij de "Service permanent d'Assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets du Gouvernement de la Communauté française", ter vervanging van de heer O. BONTEMS; 2° van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : Mevr.A.-M. DEMALDRE, Jurist bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel, ter vervanging van Mevr. C. DONDERS; 3° van de Inspectie van Financiën : De heer Y.LIBERT, Inspecteur-generaal van Financiën; 4° van het Verbond van Belgische Ondernemingen : De heer D.THONON, Senior legal counsel bij Electrabel, ter vervanging van de heer S. EMMERECHTS; 5° van de Algemeen Belgisch Vakverbond : De heer J.NO"L, Doctor in de rechten, ter vervanging van de heer F. MAES.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten, als afgevaardigden : 1° van de Franse Gemeenschapsregering : Mevr.N. COLLARD, Medewerkster bij de "Service général de l'Enseignement universitaire et de la Recherche scientifique" van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, ter vervanging van de heer S. CATY;

Mevr. M. CUVELIER, Medewerkster bij de "Service juridique du Secrétariat général" van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;

De heer F. DOMS, Attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, ter vervanging van de heer J.-M. CASSIERS;

Mevr. M. LESSENNE, Attaché bij de "Service juridique du Secrétariat général" van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;

Mevr. S. ROCOUR, Jurist bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap;

De heer M. ROTHSCHILD, wnd. Adjunct-Directeur-generaal bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap; 2° van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De heer B.de HEMPTINE, Jurist bij de Haven van Brussel, ter vervanging van Mevr. A. T'KINDT; 3° van de Inspectie van Financiën : De heer K.DEBRUYNE, Inspecteur-generaal van Financiën; 4° van het Verbond van Belgische Ondernemingen : Mevr.F. LONGFILS, Adjunct-adviseur bij het Verbond van Belgische Ondernemingen, ter vervanging van Mevr. S. DE GREEF;

Mevr. H. ENGELS, Secretaris-generaal van de Algemene Belgische Schoonmaak en Ontsmettingsunie, ter vervanging van de heer J. ROGGE;

De heer J.-P. JACOBS, Gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Ontginningsbedrijven in België, ter vervanging van de heer P. LAMBRECHT;

De heer D. NUCHELMANS, Legal counsel bij Belgacom, ter vervanging van Mevr. V. VANDENABEELE; 5° van de Algemeen Belgisch Vakverbond : De heer C.QUINTARD, ter vervanging van de heer J. NOEL; 6° van de Vereniging van de Vlaamse provincies en van de "Association des Provinces wallonnes" : Mevr.M. AMMOUR, van de "Province du Brabant wallon", ter vervanging van Mevr. N. SCHROEDERS.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 22 september 2008.

Y. LETERME

^