Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 2022
gepubliceerd op 24 januari 2023

Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2023030028
pub.
24/01/2023
prom.
22/12/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 2022. - Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:5;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 6, § 1, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend als sociale onderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 november 2022, de volgende coöperatieve vennootschap: RECUPCENTRALE CV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0791.793.677

Art. 2.De erkenning vermeld in artikel 1 blijft geldig voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschap niet het voorwerp is van een intrekking van de erkenning als sociale onderneming overeenkomstig het artikel 9 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

Brussel, 22 december 2022.

P.-Y. DERMAGNE

^