Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 22 december 2020
gepubliceerd op 06 januari 2021

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2015 tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van diverse reglementeringen met betrekking tot activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020044649
pub.
06/01/2021
prom.
22/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


22 DECEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2015 pub. 08/07/2015 numac 2015011203 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van diverse reglementeringen met betrekking tot activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België sluiten tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van diverse reglementeringen met betrekking tot activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van de niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, artikel 11, 4°, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op de wet van 20 januari 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België sluiten ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, artikel 43, eerste lid, 3° ;

Gelet op de wet van 22 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee sluiten betreffende de exclusieve economische zone van België in de Noordzee, artikel 59, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2004 pub. 07/10/2004 numac 2004014187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden, de geografische begrenzing en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat sluiten betreffende de voorwaarden en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat, artikel 46, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 april 2014;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2015 pub. 08/07/2015 numac 2015011203 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van diverse reglementeringen met betrekking tot activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België sluiten tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van diverse reglementeringen met betrekking tot activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 juni 2017, Besluit : Enig artikel. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 juni 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/06/2015 pub. 08/07/2015 numac 2015011203 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van diverse reglementeringen met betrekking tot activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België sluiten tot aanduiding van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van diverse reglementeringen met betrekking tot activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 12 juni 2017, wordt aangevuld met de bepalingen onder 6° en 7°, luidende: "6° dhr. Florian Barette, attaché; 7° mevr.Ilse Herpoelaert, technisch deskundige;".

Brussel, 22 december 2020.

P.-Y. DERMAGNE

^