Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 21 februari 2000
gepubliceerd op 07 maart 2000

Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en van het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014060
pub.
07/03/2000
prom.
21/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2000. - Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en van het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op het verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 2 december 1957, inzonderheid het artikel 75;

Gelet op de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en de akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of waterweg, inzonderheid het artikel 1, gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985 en 28 juli 1987, en het artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap (91/440/EEG) van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de gemeenschap, inzonderheid het artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, inzonderheid het artikel 45;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen, inzonderheid het artikel 8, Besluit :

Artikel 1.Worden aangesteld als controle- en inspectieagenten om toezicht te houden op de naleving van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen (91/440/EEG) van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de gemeenschap, van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur en van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen : De heer H. Asselman, Adjunct-Adviseur;

De heer C. Bailleux, Ingenieur;

De heer E. Bulon, Adjunct-Adviseur;

De heer A. Buytaert, Inspecteur van de beweging;

De heer F. Cosyns, Adviseur;

De heer M. De Brauwere, Adjunct-eerste industrieel ingenieur;

Mevr. C. Defays, Ingenieur;

Mevr. B. De Feyter, Adviseur;

De heer G. Demeulenaere, Technisch sectorchef;

De heer J. Depoortere, Technisch sectorchef;

De heer H. De Smedt, Inspecteur van de beweging wn.;

De heer L. Devillers, Adviseur-generaal;

De heer C. Feihle, Adjunct-eerste industrieel ingenieur;

De heer G. Fourneau, Ingenieur;

De heer G. Frederix, Adjunct-Adviseur;

De heer L. Gaspar, Industrieel ingenieur;

De heer B. Lambert, Eerste inspecteur;

Mevr. V. Montulet, Adviseur-generaal;

Mevr. L. Page, Rechtskundig adviseur;

De heer J. Peeters, Ingenieur;

De heer Y. Pierre, Adjunct-Adviseur;

De heer Ph. Quarmeau, Adjunct-Adviseur;

De heer P. Schouteten, Ingenieur;

De heer J.-M. Stienon, Adjunct-Adviseur;

De heer G. Scymons, Adjunct-veiligheidschef;

De heer H. Van der Cammen, Bestuurschef;

De heer M. Van Deyck, Ingenieur.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 18 maart 1999 ter aanduiding van de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en van het koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radio-actieve stoffen, wordt opgeheven.

Brussel, 21 februari 2000.

Mevr. I. DURANT

^