Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 maart 2013
gepubliceerd op 14 mei 2013

Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029307
pub.
14/05/2013
prom.
19/03/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2013. - Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van het « Athénée Royal de la Communauté française « Jules Destrée » » te Marcinelle gelegen rue des Haies 76, te 6001 Marcinelle, om het leren door taalbad te organiseren;

Gelet op het voorstel van de Algemene Dienst van het Onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeenschap, Besluit :

Artikel 1.De volgende inrichting voor secundair onderwijs, georganiseerd door de Franse Gemeenschap, mag tijdens het schooljaar 2013-2014 bepaalde vakken van de uurregeling via taalbad organiseren in een andere moderne taal dan het Frans :

Adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigingsplaatsen

Gekozen taal

Studiejaren betrokken bij taalbad

Athénée Royal Jules Destrée Rue des Haies 76, 6001 MARCINELLE

IDEM

Engels

2e en 3e graden van het secundair onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2013.

Brussels, 19 maart 2013.

Mevr. M.-D. SIMONET

^