Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 mei 2015
gepubliceerd op 19 juni 2015

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2015007136
pub.
19/06/2015
prom.
18/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/18/2015007136/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010007151 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht sluiten tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht


De Minister van Defensie, Gelet op de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, artikel 16, tweede lid, opgeheven bij de wet van 16 juli 2005 en hersteld bij de wet van 26 april 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010007151 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht sluiten tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht;

Overwegende dat de hierna bepaalde materies, wegens het professionele gebruik, de kennis en het gebruik van het Engels noodzakelijk maken, Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 20 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010007151 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht sluiten tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht wordt de bijlage, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 april 2014, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit is toepasselijk op alle materies die onderwezen worden vanaf 1 september 2015. Voor de materies waarvan het onderricht begonnen is vóór 1 september 2015, blijft de bijlage van het ministerieel besluit van 20 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2010 pub. 12/05/2010 numac 2010007151 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht sluiten tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de krijgsmacht, zoals die van toepassing was de dag vóór 1 september 2015, van toepassing tot het einde van het onderricht van deze materies.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 mei 2015.

S. VANDEPUT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^