Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 18 april 2001
gepubliceerd op 23 juni 2001

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen en van de adjunct-secretarissen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000425
pub.
23/06/2001
prom.
18/04/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 APRIL 2001. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en tot aanwijzing van een voorzitter en een ondervoorzitter en van de secretarissen en van de adjunct-secretarissen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1981 tot vaststelling van de samenstelling en de werkwijze van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 1981, 4 december 1981 en 5 september 1984;

Gelet op de voorstellen van 15 december 2000 van de rector van de "Université Catholique de Louvain", van 15 december 2000 van de rector van de Katholieke Universiteit Leuven, van 19 december 2000 van de rector van de Universiteit Gent, van 19 december 2000 van de afgevaardigd bestuurder van de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen, van 19 december 2000 van de directeur van de Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen Brand en Binnendringing, van 20 december 2000 van de voorzitter van de Nederlandstalige vleugel van de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie, van 22 december 2000 van de voorzitter van de Vereniging der beroepsbrandweerofficieren van België, van 9 januari 2001 van de voorzitter van de Franstalige en Duitstalige vleugel van de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie, van 15 januari 2001 van de directeur-generaal van het Belgisch Instituut voor Normalisatie, van 15 januari 2001 van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, van 15 januari 2001 van de directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen, van 16 januari 2001 van de Directeur van de Belgische Federatie van de Distributieondernemingen, van 22 januari 2001 van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, van 23 januari 2001 van de voorzitter van de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België, van 24 januari 2001 van de Minister van Mobiliteit en Vervoer, van 30 januari 2001 van de rector van de "Université libre de Bruxelles", van 6 februari 2001 van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, van 6 februari 2001 van de rector van de Vrije Universiteit Brussel, van 1 maart 2001 van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, van 9 maart 2001 van de rector van de "Université de Liège", van 15 maart 2001 van de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en van 20 maart 2001 van de directeur van de Confederatie Bouw;

Overwegende dat de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing en de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretarissen en adjunct-secretarissen aangewezen werden bij ministerieel besluit van 27 januari 1995 voor een periode van zes jaar;

Overwegende dat men dient over te gaan tot de vernieuwing van de voormelde mandaten, Besluit :

Artikel 1.Als lid of plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing worden benoemd voor een periode van zes jaar : 1° Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken : Gewone leden : Mevr.Christine Breyne-De Vos, directeur-generaal;

De heer Paul Hourlay, hoofdingenieur-directeur;

De heer Stefaan Maekelberg, hoofdingenieur-directeur;

De heer Hugo Boeckaerts, adviseur-generaal, tweetalig adjunct;

Plaatsvervangende leden : Mevr. Isabelle Robiette, adjunct-adviseur;

Mevr. Danielle Dewit, industrieel ingenieur;

De heer Paul Froeyman, hoofdingenieur-directeur;

De heer Jan De Saedeleer, ingenieur; 2° Voor het Ministerie van Economische Zaken : Gewone leden : Mevr.Pascaline Deschamps, technisch adjunct-adviseur;

De heer Philippe Despontin, eerste attaché;

Plaatsvervangende leden : De heer Jan Deconinck, ingenieur-directeur;

Mevr. Annick Dewulf, attaché; 3° Voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid : Gewone leden : De heer Milles Raekelboom, adviseur-generaal; De heer Hugo Steeman, ingenieur-directeur;

Plaatsvervangende leden : De heer Gilbert Henriet, ingenieur;

De heer Romain Lanoye, ingenieur; 4° Voor het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur : Gewone leden : De heer Marcel Franssens, adviseur-generaal; De heer Freddy Beugnies, ingenieur-directeur;

Plaatsvervangende leden : De heer Luc Busschaert, ingenieur;

De heer Edward Broeckx, ingenieur; 5° Voor de Regie der Gebouwen : Gewoon lid : De heer Jean Nouwynck, adviseur-generaal; Plaatsvervangend lid : Mevr. Martine Ponchau, architect; 6° Voor de "Université de Liège" : Gewoon lid : De heer Jean-Claude Dotreppe, professor; Plaatsvervangend lid : De heer Jean-Marie Franssen, onderzoeksmeester; 7° Voor de Universiteit Gent : Gewoon lid : De heer Roland Minne, professor; Plaatsvervangend lid : De heer Paul Vandevelde, professor; 8° Voor de "Université catholique de Louvain" : Gewoon lid : De heer André De Herde, professor; Plaatsvervangend lid : De heer Jacques Malchaire, professor; 9° Voor de Katholieke Universiteit Leuven : Gewoon lid : De heer Willy Geysen, professor; Plaatsvervangend lid : De heer Jan Berghmans, professor; 10° Voor de "Université libre de Bruxelles" : Gewoon lid : De heer Stéphane Lejeune, professor; Plaatsvervangend lid : Mevr. Véronique Halloin, professor; 11° Voor de Vrije Universiteit Brussel : Gewoon lid : De heer Jacques De Ruyck, professor; Plaatsvervangend lid : De heer Harry Verelst, professor; 12° Voor de Vereniging der beroepsbrandweerofficieren van België : Gewone leden : De heer Franck De Herdt, majoor, voorzitter; De heer Michel Chavée, commandant, ondervoorzitter;

Plaatsvervangende leden : De heer Willy De Bouvre, commandant, ondervoorzitter;

De heer Jean-Paul Renier, kapitein; 13° Voor de Koninklijke Belgische Brandweerfederatie : Gewone leden : De heer Donald Withouck, kapitein-commandant, voor de Nederlandstalige vleugel van de Federatie; De heer Daniel De Beck, commandant, voor de Franstalige en Duitstalige vleugel van de Federatie;

Plaatsvervangende leden : De heer Marc Vande Velde, kapitein-commandant, voorzitter van de nederlandstalige vleugel van de Federatie;

De heer Christian Serson, kapitein, voor de franstalige en duitstalige vleugel van de Federatie; 14° Voor de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen : Gewoon lid : De heer Pierre-Paul Leroy, adviseur; Plaatsvervangend lid : Mevr. Dominique Lebrun, diensthoofd; 15° Voor de Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen Brand en Binnendringing : Gewoon lid : De heer Alain Georges, directeur; Plaatsvervangend lid : De heer Patrick Hebbelynck, hoofd afdeling opleiding; 16° Voor de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote ondernemingen : Gewoon lid : De heer Wilfried Bellemans; Plaatsvervangend lid : Mevr. Viviane Camphyn; 17° Voor de Belgische Federatie van de Distributieondernemingen : Gewoon lid : De heer Hendrik Verschueren, safety manager; Plaatsvervangend lid : De heer Alain Verhaege, adviseur; 18° Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen : Gewoon lid : De heer Kris De Meester, adviseur; Plaatsvervangend lid : Mevr. Diane Struyven, juridisch adviseur; 19° Voor het Belgisch Instituut voor Normalisatie : Gewoon lid : De heer Herman Voorhof, directeur-generaal; Plaatsvervangend lid : De heer Jan De Blauwe, ingenieur; 20° Voor de Koninklijke Federatie van de Architectenverenigingen van België : Gewoon lid : De heer Luyten, architect; Plaatsvervangend lid : 21° Voor de Confederatie Bouw : Gewoon lid : De heer Michel Wagneur, directeur; Plaatsvervangend lid : Mevr. Anne Dumont, adviseur; 22° Voor de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten : Gewoon lid : De heer Stefan Meijlaers; Plaatsvervangend lid : De heer John Robert.

Art. 2.Onder de ambtenaren van de Franse taalrol worden de heer Paul Hourlay, hoofdingenieur-directeur, en Mevr. Danielle Dewit, industrieel ingenieur, respectievelijk als secretaris en adjunct-secretaris van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing aangewezen.

Onder de ambtenaren van de Nederlandse taalrol worden de heren Paul Froeyman, hoofdingenieur-directeur, en Jan De Saedeleer, ingenieur, respectievelijk als secretaris en adjunct-secretaris van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing aangewezen.

Art. 3.De heer Roland Minne, hoogleraar aan de Universiteit Gent, en de heer André De Herde, hoogleraar aan de "Université catholique de Louvain", worden respectievelijk als voorzitter en als ondervoorzitter van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing aangewezen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking met ingang van 27 januari 2001.

Brussel, 18 april 2001.

De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

^