Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 16 januari 2001
gepubliceerd op 15 februari 2001

Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong"

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011030
pub.
15/02/2001
prom.
16/01/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2001. - Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de "Evaluatiecommissie Oorsprong"


De Minister van Economie, Gelet op het ministerieel besluit van 14 september 2000 tot regeling van de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 283 van 30 maart 1936, houdende reglementering van de afgifte van oorsprongsattesten, inzonderheid op artikel 2, Besluit :

Artikel 1.Worden voor een termijn van vijf jaar benoemd tot leden van de Evaluatiecommissie Oorsprong op de voordracht van een instelling die de meerderheid van de gemachtigde instellingen vertegenwoordigt : a) effectief lid : de heer Christophe COULIE, Legal Advisor, van de Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België;b) plaatsvervangend lid : Mevr.Fabienne CLEYMANS van de Federatie der Kamers voor Handel en Nijverheid van België.

Art. 2.Worden voor een termijn van vijf jaar benoemd tot leden van de Evaluatiecommissie Oorsprong : a) effectieve leden : - de heer Victor RAVET, industrieel ingenieur bij het Bestuur Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken; - de heer Georges VANDERMEULEN, bestuurschef bij het Bestuur Economische Betrekkingen vanhet Ministerie van Economische Zaken; b) plaatsvervangende leden : - Mevr.Marielle LETOR, bestuursassistent bij het Bestuur Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken; - de heer Davy SCHERLIPPENS bestuursassistent bij het Bestuur Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 januari 2001.

Ch. PICQUE

^